Panel 2: Sivil Toplum Diyaloğu Öyküleri
Çevre, Doğa, Biyolojik Çeşitlilik

Moderatör:
Bünyamin SÜRMELİ (Meteoroloji Mühendisi, Sunucu)

TEMA Vakfı’nın, CSD-V Programı kapsamında yürüttüğü “Katılımcı Nehir Havza Yönetimi” projesinin, ortakları European Environmental Bureau-EEB (Belçika) ile sunumu.

Panelistler


Ceren Pınar GAYRETLİ

Tema Vakfı, Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı

 

Sergiy MOROZ
The European Environmental Bureau (EEB), Su Politikaları Sorumlusu

Detaylı Bilgi

KATILIMCI HAVZA YÖNETİMİ

PROJE BİLGİLERİ

Koordinatör Faydalanıcı: TEMA Vakfı / Türkiye

Eş Faydalanıcı(lar): Bureau Européen De L’envıronnement / Belçı̇ka, Zelena Akcija – Friends of the Earth Crotia / Hırvatistan

Proje Süresi: 15 Ay

Hibe Tutarı / Proje Bütçesi: 177.731,32 Avro / 197.479,24 Avro

PROJENİN AMACI:

Proje; yerel halkın ve STK’ların su koruma konusundaki kapasitelerini güçlendirmek, nehir havza yönetimplanlarına katılımlarını artırmakve yerel/ulusal düzeyde kamu kurumları ve paydaşlar arasındaki diyaloğu geliştirmek amacıyla hayata geçirildi.

PROJEDEN SATIRBAŞLARI:

 • STK’lara “nehir havza yönetimi planı” konusunda eğitim verildi.
 • Web seminerleri yapıldı.
 • Zagreb yakınlarında nehir havzasına çalışma ziyareti gerçekleştirildi.
 • Zelena Akcija/ Friends of the Earth Croatia tarafından uzmanlık aktarımı raporu

hazırlandı.

 • Kamu görevlileri ve STK’larla su diyaloğu toplantıları yapıldı.
 • Çevrimiçi su çalıştayı düzenlendi.
 • Ortaklar arasında çevrimiçi iletişim faaliyetleri
 • Sokak roportajları yapıldı ve farkındalık artırmak için sosyal medya kampanyaları yürütüldü.

“Proje faaliyetleri sayesinde; tüm halkı ilgilendiren su varlıklarını koruma ve yönetim sürecine dahil olunma konusunda STK’lar arasında farkındalığın artırılmasına katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Bunun yanı sıra STK’lar ile ilgili politika yapıcıları da bir araya getirdik ve bulunduğumuz bölgede nehir havza yönetimine bir STK temsilcisi olarak dahil olabileceğimizi öğrendik. Hem yerel yönetimlerin, hem ilgili STK’ların, hem de ilgili kamu kurumlarının etkileşime geçmelerini proje faaliyetlerinin olumlu yansıması olarak yorumluyoruz.”

TEMA Vakfı

Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği’nin (ANTOK) CSD-V ve CSD-IV programları kapsamında yürüttüğü “Apollodan Athena’ya Antik Kentler & Endemik Çiçekler” ve “Yunanistan ve Türkiye’deki Doğal Orkideleri Koruma Platformu” projelerinin, ortakları Hellenic Society for the Protection of Nature-HSPN (Yunanistan) ile birlikte sunumu.

Panelistler

Dr. İsmail Gökhan DENİZ
Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) Proje Koordinatörü

 

Christos GEORGIADIS
Hellenic Society Protection of Nature (HSPN), Yunanistan Aksiyon Direktörü

Detaylı Bilgi

APOLLO’DAN ATHENA’YA ANTİK KENTLER VE ENDEMİK ÇİÇEK PROJESİ

PROJE BİLGİLERİ

Koordinatör Faydalanıcı: Antalya Orkı̇delerı̇nı̇ ve Bı̇yolojik Çeşı̇tlı̇lı̇ğı̇ Koruma Derneğı̇ / Türkiye

Eş Faydalanıcı(lar): Hellenic Society for the Protection of Nature / Yunanı̇stan

Proje Süresi: 15 Ay

Hibe Tutarı / Proje Bütçesi: 129959,31 Avro / 146979,54 Avro

PROJENİN AMACI:

Proje, arkeolojik alanlarda tehdit altındaki yerel çiçek türlerinin izlenmesine ve korunmasına yönelik ortak bir metodoloji geliştirilmesi amacıyla hayata geçirildi.

PROJEDEN SATIRBAŞLARI:

 • Arkeolojik alanlarda yerel çiçek türlerinin yönetimine ilişkin uygulamalı politika ve metodolojiler üzerine karşılaştırmalı araştırmalar yapıldı.
 • Arkeolojik alanlarda çiçek türlerinin izlenmesine yönelik ortak metodolojiler hazırlandı.
 • Ortak çevre politika belgeleri ve protokoller hazırlandı.
 • Arkeolojik alanların yönetimi ve korunması sürecine dahil olan tüm paydaşlarla bir ağ oluşturuldu.
 • Çevre eğitimi materyali tasarlandı ve üretildi.
 • Arkeologlar, turist rehberleri ve ilgili paydaşlara yönelik eğitimler düzenlendi.
 • Yunanistan’a çalışma ziyareti yapıldı.
 • Antalya’da “Endemik Çiçeklerden Antik Kentlere Yansımalar” isimli bir resim sergisi düzenlendi.

“Proje faaliyetlerimizden doğaseverler, doğa koruma konusunda çalışan STK’lar, öğrenciler, turistler, antik kent ziyaretçileri faydalandı. Projemizin eğitim faaliyetlerinde kamu kurumları bir araya getirilerek ortak çalışma ortamları oluşturuldu. Birçok doğasever koruma çalışmalarında yer almak için gönüllü oldu. Antik kentlerdeki ziyaretçilere bölgedeki endemik bitki türleri hakkında verdiğimiz bilgilerin, ziyaretçilerin kentlere olan ilgisini artırdığını gözlemledik. Yunanistan’da yapılan ortak çalışmalarda iki ülkenin kültürlerinin benzerliği pek çok proje katılımcısı tarafından fark edildi ve sıcak ilişkiler kuruldu.”

Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği