Panel 3: Sivil Toplum Diyaloğu Öyküleri
Gençlik, Kültür ve Sanat

010

Moderatör
Semiha ŞAHİN (Sunucu)

MAYA Vakfı’nın CSD-V programı kapsamında yürüttüğü “PhotoLIFT: Suriyeli Çocukların Sosyal Uyumu için Fotoğraf Temelli Psikososyal Destek” projesinin, ortağı Kulturhafen Wien (Avusturya) ile birlikte sunumu.

Panelistler

Dr. Jülide ERGİN
Maya Vakfı Genel Müdürü

 

 

Mustafa DARAS
Kulturhafen Wien Kurucusu

Detaylı Bilgi

Photolift: Suriyeli Çocukların Sosyal Uyumu için

Fotoğraf Temelli Psikososyal Destek Projesi

PROJE BİLGİSİ

Koordinatör Faydalanıcı: MAYA Vakfı / Türkiye

Eş Faydalanıcı(lar): Kulturhafen Wien (KHW) / Avusturya

Proje Süresi: 15 Ay

Hibe Tutarı / Proje Bütçesi: 189.852,03 Avro / 219.837,92 Avro

PROJENİN AMACI:

Proje, Avrupa ve Türkiye’den STK’lar arasındaki işbirliğini ve ağları güçlendirmek, STK’ların göçmen ve mültecilerin entegrasyonunu desteklenmesine yönelik kapasitesini artırmak, mülteciler ve göçmenlerin hakları ve mültecilerin/göçmenlerin ev sahibi topluluklardaki faydaları konusunda kamu farkındalığına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

PROJEDEN SATIRBAŞLARI:

 • “Işığın İzinde” isimli bir online sergi düzenlendi.
 • Sergi, İBB Kültür İşleri işbirliğinde fiziksel olarak da düzenlendi.
 • Proje filmi yayınlandı.
 • “Proje Uygulama Rehberi” yayımlandı.
 • “Proje Sergi Albümü” yayımlandı.
 • Webinar yapıldı.
 • Avusturya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirildi.
 • Suriyeli mülteci çocuklara yönelik dijital/mobil fotoğrafçılık ve dijital hikaye anlatımı seminerleri gerçekleştirildi.

“Suriyeli gençlerin hem ruhsal iyilik hallerinin artırılmasını hem de bu gençlerin içinde yaşadıkları toplumda sosyal uyumlarını artırmayı amaçladığımız projemiz kapsamında 14-18 yaşları arasındaki Suriyeli gençlerin fotoğraf temelli psikososyal destek atölyeleri düzenledik. Bu atölyeler sayesinde Suriyeli gençlerin iyilik hallerinde ve yaşadıkları toplum ile uyumlarında gelişme olduğunu gözlemledik. İlgili atölyelerimiz gençlerin okul, ev ve diğer sosyal ortamlarda yaşadıkları zorlukları paylaşabildikleri ve bu zorluklarla başa çıkma yöntemlerini öğrendikleri güvenli bir ortam yarattı. Tüm bu yönleri ile projemizin Suriyeli mülteci gençlerin iyilik hallerine katkı sağladığını görmekten mutluluk duyuyoruz .”

MAYA Vakfı

Kültür Rotaları Derneği’nin CSD-IV ve CSD-V programları kapsamında yürüttüğü “Avrupa’dan Türkiye’ye Yürüyoruz” ve “Avrasya Yolu’nda Yürüyüş” projelerinin ortağı Associazione Europea delle Vie Francigena (İtalya) ile birlikte sunumu.

Panelistler

Hüseyin ERYURT
Kültür Rotaları Derneği Proje Koordinatörü

 

 

Elena DUBININA
European Association of Via Francigena, Avrasya Yolu Yönetim Komitesi Başkanı

Detaylı Bilgi

AVRASYA YOLU’NDA YÜRÜYÜŞ

PROJE BİLGİSİ

Koordinatör faydalanıcı: Kültür Rotaları Derneği / Türkiye

Eş faydalanıcı(lar): Associazione Europea delle Vie Francigene / İtalya, Trace Your Eco / Yunanistan

Proje Süresi: 12 Ay

Hibe Tutarı / Proje Bütçesi: 188.565,11 Avro / 209.516,7905 Avro

PROJENİN AMACI:

Proje; hedef gruplara ve faydalanıcılara, Avrupa kültür rotalarının, turizm sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın önünü açan sınır ötesi işbirliğine yönelik bir araç olduğunu göstermek ve kültürlerarası diyalog konusunda güçlü bir ortaklık geliştirilmesi amacıyla hayata geçirildi.

PROJEDEN SATIRBAŞLARI:

 • Roma’dan Demre’ye uzanan Avrasya Yolu’nu tanıtmak için Türkiye’de ve Yunanistan’da road-show tanıtım etkinlikleri düzenlendi.
 • Rotanın, tescil edilmesi için Avrupa Kültür Rotaları Enstitüsü’ne (EICR) başvuruda bulunuldu.
 • Türkiye’den paydaş belediye temsilcileri ile İtalya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirildi.
 • Avrasya Yolu’nda rota işaretleme, bakım-onarım ve yön tabelalarının yerleştirilmesi için gönüllü çalışmalar yapıldı.
 • Kültür rotalarındaki hizmet sağlayıcıların ve kullanıcıların bilgilendirilmesi için iyi uygulamaları içeren kısa filmler çekildi.
 • Via Eurasia mobil uygulaması tasarlandı ve kullanıcılara sunuldu.
 • Via Eurasia internet sitesinin içeriği rota kullanıcıları için geliştirildi.
 • Türkiye’deki ve Yunanistan’daki ilgili belediyeler için bir rehber kitapçık hazırlandı, basıldı ve dağıtıldı.
 • Avrasya Yolu yürüyüşçülerinin ziyaret ettikleri yerlerde damga vurdurabilecekleri pasaportlar hazırlandı ve dağıtıldı.
 • Kapanış konferansı ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştıma Merkezi önderliğinde sürdürülebilir turizm çalıştayı düzenlendi.

“İştirakçi kurumlarımız arasında belediyeler de vardı ve birçok faaliyetlerimizde aktif rol aldılar. Belediye personeli vasıtasıyla bu yerel yönetimlerde sürdürülebilir kırsal turizme dair daha net bir planlama süreci oluştu. Buna ilave olarak proje çıktıları ile ilgilenen bir üniversite, tarafımızla iletişime geçerek oluşturulan akademik komiteye “kurumsal üyelik başvurusu” yaptı ve bu tarz iş birlikleri sayesinde üniversite birimleriyle ortak projeler üretme konusu gündemimize geldi. Bu, projenin ve rotanın devamlılığı için büyük önem taşıyor.”

Kültür Rotaları Derneği