Panel 4: Sivil Toplum Diyaloğu Öyküleri
İş Dünyası, Girişimcilik ve Sektörel İşbirliği

011

Moderatör
Cem SEYMEN (Ekonomist, Gazeteci, Sunucu)

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) CSD-V programı kapsamında yürüttüğü “KOBİ’ler için Gümrük Birliği” projesinin, ortağı Podnikateľská aliancia Slovenska-PAS (Slovakya) ile birlikte sunumu.

Panelistler

Erhan ARSLAN
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Proje Koordinatörü

 

Erik SZEDELY
Podnikateľská aliancia Slovenska-PAS Temsilcisi

Detaylı Bilgi

GÜMRÜK Bİ̇RLİ̇Ğİ̇Nİ̇N KOBİ’LERİ̇N REKABETÇİ̇Lİ̇Ğİ̇Nİ̇ VE ADİ̇L Tİ̇CARET GÜCÜNÜ YÜKSELTME HEDEFİ̇YLE GÜNCELLENMESİ PROJESİ (KOBİLER İÇİN GÜMRÜK BİRLİĞİ PROJESİ)

PROJE BİLGİSİ

Koordinatör faydalanıcı: Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu / Türkiye

Eş faydalanıcı(lar): Podnikatelská Aliancia Slovenska (PAS) (Business Alliance of Slovakia)/ Slovakya

Proje Süresi: 12 Ay

Hibe Tutarı / Proje Bütçesi: 154.378,53 Avro / 171.531,70 Avro

PROJENİN AMACI:

Projemiz gümrük birliği anlaşmasının KOBİ’ler düzeyinde iki taraflı bilgi paylaşımı ve işbirliği yoluyla geliştirilmesi ve güncellenmesine yönelik ortak çalışma ve politikalar geliştirilmesi; “gümrük birliği anlaşmasının KOBİ’ler odaklı geliştirilmesi ve güncellenmesi” ve “Türkiye ve AB ekonomisi üzerindeki olumlu etkileri” konusunda farkındalığın artırılması amacıyla hayata geçirildi.

PROJEDEN SATIRBAŞLARI:

 • Ortak çalışma ve politikalara yönelik ülke raporları yayımlandı.
 • Yeni Gümrük Birliği Anlaşması’na yönelik bir bildirge yayımlandı.
 • “Gümrük Birliği kapsamında Türkiye ve AB Ülkelerinde KOBİ’lerin Rekabetçiliği Raporu” yayımlandı.
 • İstanbul ve Bratislava’da yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.
 • Türkiye ve Slovakya’da toplam 16 çalışma ziyareti gerçekleştirildi, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş dünyasının önde gelen isimleriyle birebir görüşmeler yapıldı ve yayımlanan ülke ve araştırma raporlarında bu çalışmaların çıktılarına yer verildi.
 • Proje web adresi üzerinden erişilebilir bir online platform (http://platform.cuforsmes.org/) oluşturuldu.

“Gümrük Birliği’nin modernizasyonu tartışmalarına sektörlerin ve KOBİ’lerin bakış açısını da katarak hem iş dünyası ve kamu nezdindeki paydaşlarımıza, hem de Türkiye’deki ilgili bakanlıklar ve AB Delegasyonuna yönelik çalışmalar yaptık.  Bu çalışmaların konu ile ilgili ivme alınmasına katkı sağladığını düşünüyoruz. Yaptığımız çalışma ziyaretleri, yuvarlak masa etkinlikleri ve proje çıktısı olan araştırma raporunda Gümrük Birliği modernizasyonunun gerekliliği ve hangi çerçevede yenilenmesi gerektiği konusunda farkındalık yarattığımıza inanıyoruz. Olası bir Gümrük Birliği modernizasyonunun haritasını 10 maddelik bir hareket planıyla ortaya koyduğumuz bir de deklarasyon yayınladık. Bu deklarasyonda mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri belirleyen tüm küresel faktörlerin, Türkiye – AB arasındaki Gümrük Birliğinin teknik bir modernizasyonundan ziyade günümüzün gerçeklerini yansıtacak çok daha kapsamlı bir ekonomik entegrasyonu gerektirdiğine inanıyoruz. Özellikle dijitalleşme, iklim politikaları ve sürdürülebilir kalkınmanın, Türkiye – AB Gümrük Birliği modernizasyonunda anahtar dinamikler olarak düşünülmesi gerektiğini savunuyoruz. Projemizle, iş dünyasının gündemine bu konuyu tekrar taşımış olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu

HALİÉUS-Organizzazione di Cooperazione Internazionale per La Pesca, L’Acquacultura, La Ricerca, Lo Sviluppo E L’Ambiente Derneği’nin (İtalya) CSD-V ve CSD-IV programları kapsamında yürüttüğü “Balıkçılıkta AB-TR Diyaloğu Güçleniyor” projesi ve “Karadeniz Kıyıları, Türk-AB Balıkçı Kooperatiflerinin İşbirliğiyle Gelişiyor” projelerinin, ortakları Karadeniz Bilim, Teknoloji ve Kültür Derneği ile birlikte sunumu.

Panelistler

Göktuğ DALGIÇ
Karadeniz Bilim Teknoloji ve Kültür Derneği Proje Koordinatörü

 

 

Gabriele VERGINELLI
Haliéus International Development Organization for Development Proje Yöneticisi

Detaylı Bilgi

KARADENİZ KIYILARI, TÜRK-AB BALIKÇI KOOPERATİFLERİNİN İŞBİRLİĞİYLE GELİŞİYOR

PROJE BİLGİSİ

Koordinatör faydalanıcı: Haliéus-Organizzazione di Cooperazione Internazionale per La Pesca, L’Acquacultura, La Ricerca, Lo Sviluppo E L’Ambiente / İtalya

Eş faydalanıcı(lar): Karadeniz Bilim Teknoloji ve Kültür Derneği / Türkiye

Proje Süresi: 15 Ay

Hibe Tutarı / Proje Bütçesi: 195.787,53 Avro / 217.541,7 Avro

PROJENİN AMACI:

Proje; AB ve Türkiye’de kıyı bölgelerinin gelişimi için çalışan balıkçılık kooperatifleri ve STK’lar arasındaki tecrübe paylaşımının artırılmasının amacıyla hayata geçirildi.

PROJEDEN SATIRBAŞLARI:

 • Avrupa Birliği iletişim kişilerine yönelik temel İngilizce eğitimleri verildi.
 • “Yerel Kalkınma Odak Toplantıları” düzenlendi.
 • Okullarda farkındalık artırma faaliyetleri yürütüldü.
 • Balıkçılara yönelik eğitimler verildi.
 • Balıkçılık sözlüğü yayınlandı.
 • Balıkçı limanlarına panolar yerleştirildi

“Balıkçıların kooperatifler ve kooperatifçilik konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla yola çıktığımız projede,  Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği’nin imkanları hakkında balıkçılara yönelik eğitimler düzenledik. Basit düzeyde bir dil eğitimiyle, balıkçıların iletişim kurma düzeyinde İngilizce bilgisi edinmelerine destek olduk. İtalya’dan gelen eğitmenlerle de yürüttüğümüz eğitim sürecinin; balıkçılık mesleğine dair bilgi birimlerinin artırılmasına ve kültürel anlamda paylaşımlara vesile olduğunu gözlemledik.”

Haliéus-Organizzazione di Cooperazione Internazionale per La Pesca, L’Acquacultura,

La Ricerca, Lo Sviluppo E L’Ambiente

IPA faydalanıcı ülkesi Bosna Hersek’ten Southeast European Change Network Vakfı tarafından CSD-V programı kapsamında yürütülen “TÜRKİYE 2050 Hesaplayıcısı: AB Düşük Karbon Politikası Aracının Uygulanması Yoluyla İklim Politikası Diyaloğunun Geliştirilmesi” projesinin ortağı Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile birlikte sunumu.

Panelistler

Garret Patrick KELLY
SEE Change Net Principa Kurucusu

 

 

Bengisu ÖZENÇ
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Proje Yürütücüsü

Detaylı Bilgi

TURKEY 2050 CALCULATOR: FACILITATING CLIMATE POLICY DIALOGUE THROUGH ADAPTATION OF AN EU LOW CARBON PATHWAY TOOL

PROJECT DETAILS

Coordinator Beneficiary: Southeast European Change Network Foundation / Bosnia and Herzegovina

Co-beneficiary(s): Economy Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV) / Turkey, Climate Action Network Europe / Belgium

Project Duration: 15 months

Amount Granted / Project Budget: EUR 198,693.84 / EUR 220,770.93

GOAL OF THE PROJECT:

This project was implemented to mobilize, strengthen, and professionalize the CSOs in dialogue with the relevant actors in EU climate and energy policies.

HIGHLIGHTS OF THE PROJECT:

 • Know-how was shared based on “common approach” by trainings, online coaching, and peer review meetings.
 • A base model workshop was organized in Western Balkans. The policy framework was analyzed by reviewing the legal framework.
 • Baseline situation report was published.
 • Meetings with policy makers in the EU and Turkey were organized.

AREA OF ADAPTATION

“We reviewed the current legal framework, and the existence and the availability of the relevant data in climate and energy in Turkey through the national and EU-level partner meetings, dialogue activities, and expert interviews within the scope of our project. Through the local dialogue meetings, we had the opportunity to consult with the partners regarding the environmental and socioeconomical results of Turkey’s possible 2050 policies. We shared information and best practices regarding how the EU’s climate-environment-energy policies were applied and how they affected all partners (public, private sector, and CSOs) at the workshop in Belgium. We believe that, with the help of these activities, our project constituted a proper basis for international collaboration and knowledge/experience sharing.”

Southeast European Change Network Foundation