Panel 1: Sivil Toplum Diyaloğu Öyküleri
Temel Haklar, Eğitim ve Hassas Gruplar

08

Moderatör
Ceyda DÜVENCİ (Oyuncu, Sunucu)

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’nın (TOÇEV) CSD-III, CSD-IV programları kapsamında yürüttüğü “Özgürlüğüm”, “Özgürüm” ve CSD-V programı kapsamında yürüttüğü “Özgürleşen Umutlar” projesinin ortağı Antigone Information and Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace, and Non Violence (Yunanistan) ile birlikte sunumu.

Panelistler


Aybike YURTSEVER GUŞA

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) Genel Müdür Yardımcısı

 

Konstantina Pantziou / Proje Yöneticisi

 

 Christos Papalexiou / Uzman

Antigone Information and Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace, and Non Violence

Detaylı Bilgi

ÖZGÜRLEŞEN UMUTLAR

PROJE BİLGİSİ

Koordinatör Faydalanıcı: Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) / Türkiye

Eş Faydalanıcı(lar): Antigone Information and Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non-Voilence / Yunanistan

Proje Süresi: 15 Ay

Hibe Tutarı / Proje Bütçesi: 196.967,20 Avro / 218.852,45 Avro

PROJENİN AMACI:

Proje; cezainfaz kurumlarında okul öncesi eğitime ilişkin metodoloji ve politika geliştirilmesi, kurumlarda anneleriyle birlikte yaşayan 0-6 yaş çocukların gelişimlerinin desteklenmesi, annelerin çocuklarıyla olan diyaloglarının ve davranış biçimlerinin güçlendirilmesi,  çocuklar için en önemli rol model olan infaz koruma memurlarının ise psikolojik dayanıklılık, çocuk psikolojisi gibi önemli konularda gelişimlerine katkıda bulunulması, proje ortakları arasında sürdürülebilir ve uzun vadeli bir ortaklık kurulmasına katkı sağlanması amacıyla hayata geçirildi.

PROJEDEN SATIRBAŞLARI:

 • Açılış etkinliği gerçekleştirildi.
 • Durum tespiti için seçilen cezaevlerine ön çalışma ziyaretleri düzelendi.
 • Eğitim faaliyetleri yürütüldü.
 • Yunanistan’a çalışma ziyareti yapıldı.
 • Personel eğitimleri yapıldı.

Cezaevlerinde okul öncesi eğitime ilişkin rapor hazırlandı.

“Ceza infaz kurumunda anneleriyle birlikte yaşayan 0-6 yaş çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve annelerin çocuklarıyla olan diyaloglarının ve davranış biçimlerinin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz projemiz kapsamında farklı illerdeki 7 ceza infaz kurumunda çalışmalar yapıldı. Proje kapsamındaki eğitimler sayesinde cezaevindeki kadın mahkumlar, çocuklarıyla yaşadıkları sınırlı alanda kaliteli ilişki kurabilmeleri, annelik becerilerini geliştirebilmeleri ve çocuklarıyla birlikte geçirdikleri zamanı oyun ve şarkılarla etkin şekilde yönetebilecekleri konusunda bilinçlendiler. Ayrıca, 0-6 yaş çocuklarla etkinlikler yapıldı. Ceza infaz kurumu çalışanlarının mahkûmlarla yaşadıkları zorluklar konusunda çözüm odaklı yaklaşımlar üretmeleri, çocuklarla iletişim-ilişkiler ve yaşadıkları stresle baş etme yollarıyla ilgili çalışmalar da yürüttüğümüz projemizle odağımızdaki annelerin, çocukların ve cezaevi çalışanlarının hayatlarına dokunduğumuzu düşüyoruz.”

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’nın (KORUNCUK) CSD-V programı kapsamında yürüttüğü “Aileye Dönüş Psikososyal Modelleme” projesinin, ortağı L’Accueil asbl: Centre de Protection de L’Enfant (Belçika) ile birlikte sunumu.

Panelistler

Oya AYDINLIK
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK) Genel Müdürü

 

Guy BAUDOT
L’Accueil asbl: Centre de Protection de L’Enfant Temsilcisi

Detaylı Bilgi

AİLEYE DÖNÜŞ PSİKOSOSYAL MODELLEME PROJESİ

PROJE BİLGİSİ

Koordinatör Faydalanıcı: Türkı̇ye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK) / Türkiye

Eş Faydalanıcı(lar): L’Accueil Centre de Protection de I’Enfant ASBL / Belçika

Proje Süresi: 12 Ay

Hibe Tutarı / Proje Bütçesi: 171.942,75 Avro / 191.047,5 Avro

PROJENİN AMACI:

Proje, Türkiye ve Avrupa’da korunmaya muhtaç çocuklara odaklanan kuruluşlar arasında bilgi paylaşımı ve iş birliğinin artırılması, sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi ve bu diyaloğun AB mali yardımı ve diğer birlik programları yardımıyla sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla hayata geçirildi.

PROJEDEN SATIRBAŞLARI:

 • Türkiye’nin Aile Birleşmesi Modeli Çalıştayı gerçekleştirildi.
 • İyi uygulamaların paylaşılmasına yönelik toplantılar düzenlendi.
 • Savunuculuk ve görünürlük çalışmaları yürütüldü.
 • Avrupa’daki çocuk koruma politikalarını inceledi.

Avrupa’da 6 ülke incelendi

 • Belçika, Almanya yerinde ziyaret
 • Hollanda, Bulgaristan ve Çekya çevrimiçi toplantılar
 • Finlandiya literatür taraması
 • 10 uluslararası kurum incelendi. Toplam 150 alan uzmanı ile birlikte çalışıldı
 • 12 aile desteklendi.  27 çocuk faydalandı.
 • 4 toplantı gerçekleştirildi. 250+ kişi katıldı.
 • Sosyal medya paylaşımları ile 130.000 + kişiye erişildi.
 • Proje çıktıları neticesinde Türkiye’nin sosyo-kültürel ve siyasi yapısına en uygun olabilecek “Aile Birleşmesi Modeli”nin taslağı hazırlandı.

“Toplumun geleceği olan çocuklara yönelik bakım ve koruma hizmetleri, her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de toplumsal bir olgu. Ülkemizde devlet, devlet koruması ve kurum bakımı altındaki çocukların uygun olduğu takdirde biyolojik ailelerine iade edilmesi politikasını izliyor. Projemizle bu geçiş dönemindeki uygulamalara destek olmak için; AB ülkelerindeki aile destek ve birleşme süreçlerinin incelenmesini ve Türkiye’deki mevcut aile birleşmesi programının geliştirilmesini sağlayacak yeni bir model oluşturulmasını amaçladık. Bu bakış açısıyla; Avrupa’daki çocuk koruma sistemi ve aile birleşmesine ilişkin iyi uygulamaları inceledik, Avrupalı meslektaşlarla diyalog ve iş birliği için bir araya geldik. Tüm bu süreçlerin sonucu olarak Türkiye’deki çocuk koruma sisteminin işleyişini iyileştirmeye yönelik politika tavsiyelerini ele aldık, mevcut aile birleşmesi programı kapsamında bir model geliştirdik. Projemizin çocuklarımızın dolayısıyla da toplumumuzun geleceğine ışık tutmasını diliyoruz.”

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı